Què és l’Oficina Comarcal d’Habitatge i Xaloc Ribera Alta?

L’Oficina Comarcal d’Habitatge de la Mancomunitat de la Ribera Alta (OCH) naix el 10 de març de 2016 per acord plenari de la Mancomunitat com a l’oficina encarregada de canalitzar els esforços i coordinar les polítiques d’habitatge en funció de les necessitats que cada entitat local presenta al seu territori.

Com que l’OCH està catalogada com a servei comarcal voluntari per als ajuntaments, les adhesions municipals s’han anat fent segons demanda o  requeriment. Així el primer municipi adherit va ser l’Ajuntament d’Alzira (1 d’abril de 2016) i s’han produït quatre adhesions posteriors més: l’Ajuntament de l’Alcúdia (1 juny 2016), l’Ajuntament de Carlet (5 d’octubre de 2017), l’Ajuntament de Castelló (1 juliol 2021) i l’Ajuntament d’Algemesí (1 juliol 2022).

Tots aquests ajuntaments, en adherir-se al servei, passen a tindre oficina  d’OCH i en conseqüència aconsegueixen apropar als seus veïns i veïnes les polítiques d’habitatge, ja que aquestes oficines actuen com a finestreta única i punt directe d’informació, atenció i gestió en matèria d’habitatge al municipi concret, de conformitat amb les instruccions de servei.

D’altra banda, i dins de l’àmbit de les seues competències, la Mancomunitat de la Ribera Alta, en data 14 de desembre de 2020, va signar de forma singular el Conveni Xaloc amb la Generalitat Valenciana a través de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica  per tal de desenvolupar i aproximar les polítiques d’habitatge autonòmiques directes i indirectes als ens locals a través d’una encomanda de gestió de serveis.

Així és com la Mancomunitat entra l’1 de gener de 2021 a formar part de la Xarxa Xaloc (Xarxa d’Oficines Locals i Comarcals d’Habitatge) i també és com l’OCH es regenera tant en l’àmbit competencial com en el nominatiu, naixent així l’Oficina Comarcal d’Habitatge i Xaloc Ribera Alta. 

El Conveni Xaloc Ribera Alta esdevé aleshores l’instrument idoni de col·laboració, coordinació i cooperació entre la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i les entitats locals a través de la Mancomunitat de la Ribera Alta en polítiques d’habitatge,  rehabilitació i regeneració urbana, de manera que s’assumeix el servei de gestió, informació, mediació social i assessorament facilitant la implementació de polítiques d’habitatge de qualitat, preservant el dret d’accés a l’habitatge digne per a la ciutadania i propiciant la integració dels espais urbans amb major eficiència, immediatesa i proximitat.

Xarxa Xaloc

ELS NOSTRES SERVEIS

Aquests són els serveis on l’OCH i Xaloc Ribera Alta desenvolupen les polítiques d’habitatge

Últimes publicacions a les nostres xarxes

Informa’t sobre les últimes notícies d’habitatge a la nostra comarca a l’apartat XARXES SOCIALS