Serveis

ELS NOSTRES SERVEIS

Els serveis propis de l’OCH desenvolupen les polítiques locals d’habitatge

Els serveis propis de l’Oficina Comarcal d’Habitatge desenvolupen les polítiques locals d’habitatge.

Com a finestretes úniques especialitzades en habitatge, l’OCH apropa a la ciutadania tota la informació i els recursos en matèria d’habitatge i contribueix a incrementar l’impacte i l’eficàcia dels programes. L’OCH esdevé, per tant, una eina cabdal per a aconseguir una major transparència i una major eficàcia de les actuacions públiques, així com un increment de la informació i del control sobre la realitat de l’habitatge al municipi i a la comarca.

En aquest nou marc, l’OCH ha de ser contextualitzada, pel que fa a la seua missió, en el marc de la responsabilitat creixent que els ens locals adopten en la garantia del dret a l’habitatge i l’acompliment de la seua funció social i, pel que fa a la seua forma, en el marc de les estratègies de modernització i racionalització de l’Administració Pública.

De fet, el govern local esdevé el nivell clau per al disseny i la implementació de polítiques efectives d’habitatge en base a la seua proximitat i coneixement de l’entorn: necessitats, mancances i prioritats.

D’acord amb l’ordenament normatiu, els ens locals tenen reconegudes competències en política urbanística i en política d’habitatge. En concret, els municipis desenvolupen competències relatives a l’ordenació, gestió i disciplina urbanística, i a la promoció i gestió d’habitatges amb finalitats socials.

En aquest marc, l’OCH esdevé la estructura de gestió imprescindible per a fer possible el desenvolupament de la política local d’habitatge adaptada a les necessitats concretes de cada municipi.

L’OCH ofereix serveis propis adaptats a les particularitats de cada territori, les necessitats i els recursos locals existents, entre d’altres la gestió de vivenda pública municipal amb finalitat social, el registre municipal de demanda d’habitatge, la col•laboració i coordinació amb l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE) per a la gestió de les seues vivendes als municipis que hi tenen, el seguiment de les famílies en situació de risc habitacional, la informació i gestió de diferents ajudes municipals en matèria d’habitatge, etc.

Xarxa Xaloc