Ajudes al lloguer i compra de primera vivenda

La política d’habitatge fa èmfasi en aspectes com el foment del lloguer i la compra de primera vivenda per a joves.

La Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de la Direcció General d’Emergència Habitacional, incorpora autonòmicament el Pla Estatal de Vivenda (actualment 2022-2025) a través de l’Ordre TMA/336/2020, de 9 d’abril per al que s’incorpora, substitueix i es modifiquen els programes d’ajuda del pla estatal anterior (2018-2021) en compliment del que disposa el Reial Decret-Llei 11/2020 de 31 de març pel qual s’aproven mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19.

El Pla Estatal de Vivenda 2022-2025 conté, entre d’altres, un programa d’ajudes per a l’accés a la vivenda digna: 

  • Programa d’ajuda al lloguer de vivenda.
  • Programa d’ajuda a les víctimes de violència de gènere, persones objecte de desnonament de la l’habitatge habitual, persones sense llar i altres especialment vulnerables.
  • Programa d’ajuda a les persones arrendatàries en situació de vulnerabilitat sobrevinguda.
  • Programa d’ajuda a les persones joves i per a contribuir al repte demogràfic.

S’obri de forma anual, normalment a través de la Generalitat Valenciana, que completa i desenvolupa aquestes subvencions per a l’ajuda del cost del lloguer o cost d’adquisició d’habitatges obtinguts del mercat privat per a diferents col·lectius, tant generals com especials.  

Actualment s’estan desenvolupant les següents subvencions:

  • Ajudes al lloguer general GVA
  • Ajudes BO JOVE lloguer GVA
  • Ajudes de concessió directa per a facilitar solucions residencials a persones en situació d’especial vulnerabilitat a través de les entitats locals corresponents al Pla Estatal d’Accés a l’Habitatge 2022-2025
  • Ajudes a joves fins a 35 anys en compra de primera vivenda en municipis de menor població.

L’Oficina Comarcal d’Habitatge i Xaloc Ribera Alta compta amb un equip de tècnics que assessoren i gestionen aquesta modalitat de subvencions, tant les indicades en l’àmbitl autonòmic com les específiques locals que cada ajuntament anuncia al servei de finestreta única.