Arquitectura, Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

Aquest departament realitza el servei d’informació, assessorament, tramitació i acompanyament a la ciutadania, tècnics, empreses constructores i entitats municipals, en relació a la rehabilitació en l’habitatge, informe d’avaluació de l’edifici i ajudes econòmiques.

En aquest servei s’aconsella per a rehabilitar, reformar i mantindre els habitatges en termes de conservació, eficiència energètica, accessibilitat, confort, sostenibilitat… i s’informa del ventall d’ajudes que millor s’adapta a les actuacions a realitzar.

AJUDES PER A LA CIUTADANIA

(Persones físiques propietàries, usufructuàries o arrendatàries, comunitats de propietaris, etc.)

Pla Renhata

Ajudes per a la reforma de l’interior dels habitatges de cuina i banys i/o accessibilitat en tot l’habitatge.

Impuls de l’IEEV.CV

Ajudes per a fer front al pagament dels honoraris tècnics per la redacció de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici. És un document técnic que avalua l’estat de conservació, les condicions d’accessibilitat i l’eficiència energètica d’un edifici. És obligatori per a tots els edificis d’habitatges, tant residencial col·lectiu com unifamiliar, que tinguen una antiguitat superior a 50 anys i per aquells que vulguen demanar una ajuda pública per rehabilitar-lo.

Millora de l’accessibilitat

Ajudes per millorar l’accessibilitat en edificis d’habitatges residencial col·lectiu. Se subvenciona la col·locació d’ascensor, renovació, baixar a cota 0 l’ascensor…

Ajudes a la rehabilitació energètica

Aquestes ajudes tenen l’objectiu de reduir el consum d’energia primària no renovable dels edificis, subvencionant tota mena d’actuacions que milloren l’eficiència energètica, com actuacions de col·locació d’aïllament tèrmic en les façanes, coberta o solera, canvi de finestres, canvi de les instal·lacions de producció d’aigua calenta sanitària, climatització, panells solars…

AJUDES DESTINADES A ENTITATS MUNICIPALS
Pla Conviure

Ajudes per a la rehabilitació d’edificis i l’adequació de l’entorn construït dels municipis, inclosa l’elaboració d’una estratègia local de rehabilitació.

Pla Recuperem Llars

Ajudes per a la rehabilitació del parc residencial públic municipal, inclosa l’adquisició prèvia d’aquest.

Una altra funció d’aquest departament és l’elaboració d’un observatori comarcal d’habitatge, amb el lema «Per a saber on anem, cal saber on estem», que consta d’una anàlisi dels 35 municipis que conformen la Ribera Alta amb l’objectiu de tindre coneixement el més concret possible sobre la realitat respecte a l’habitatge dels municipis, i poder implementar les distintes polítiques d’habitatge en concordança amb el que es persegueix des de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la Generalitat Valenciana, on s’aposta que tota la ciutadania té dret a tindre un habitatge digne.